Chương trình Đặc Đinh (Giới thiệu việc làm)

IMG_7334

Số lượng: 20
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 30 triệu/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm
IMG_7334

Số lượng: 20
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 30 triệu/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm..
tuyen-sinh-nhat-ban

Số lượng: 20
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 30 triệu/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm..
IMG_0402

Số lượng: 20
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 30 triệu/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm..
IMG_0402

Số lượng: 28
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 28 triệu/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm..
IMG_9948

Số lượng: 28
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 28 triệu/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm..
IMG_9949

Số lượng: 28
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 28 triệu/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm..
IMG_0402

Số lượng: 28
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 28 triệu/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm..