Chương trình kỹ sư (Kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản)

IMG_7334

Số lượng: 02
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 15 man/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm
IMG_9948

Số lượng: 02
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 15 man/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm
tuyen-ky-su-trang-ky-su-06

Số lượng: 02
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 15 man/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm
IMG_7334

Số lượng: 02
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 15 man/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm
IMG_9949

Số lượng: 08
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 15 man/tháng
Ngày tuyển: 23/05/2020

Xem thêm..
tuyen-ky-su-trang-ky-su-03

Số lượng: 08
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 15 man/tháng
Ngày tuyển: 23/05/2020

Xem thêm..
tuyen-ky-su-trang-ky-su-04

Số lượng: 08
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 15 man/tháng
Ngày tuyển: 23/05/2020

Xem thêm..
IMG_9949

Số lượng: 08
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 15 man/tháng
Ngày tuyển: 23/05/2020

Xem thêm..