Lao động (Thực tập sinh kỹ năng)

61de4b7e997a62243b6b

Số lượng: 03 nam
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 30.000.000/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

xem thêm
615f43b682b279ec20a3

Số lượng: 10
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 5 man/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm

Tuyển lao động có tay nghề cao đi nhật…

Xem thêm
IMG_9951

Tuyển lao động có tay nghề cao đi nhật…

Xem thêm
74cd0e9bdf9f24c17d8e

Số lượng: 12 nam
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 22.000.000/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm..
02264a8c8b8870d62999

Số lượng: 03
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 8 man/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm

Tuyển lao động có tay nghề cao đi nhật…

Xem thêm
IMG_6950

Tuyển lao động có tay nghề cao đi nhật…

Xem thêm