Tuyển dụng - dịch vụ

tuyen-ky-su-trang-ky-su-01

Số lượng: 02
Nơi làm việc: Shinagawa
Lương: 15 man/tháng
Ngày tuyển: 23/03/2020

xem thêm
tuyen-ky-su-trang-ky-su-04

Tuyển kỹ sư đi nhật…

Xem thêm
tuyen-ky-su-trang-ky-su-03

Tuyển kỹ sư đi nhật…

Xem thêm
IMG_9951

Tuyển kỹ sư đi nhật…

Xem thêm
tuyen-ky-su-trang-ky-su-02

Số lượng: 02
Nơi làm việc: Shinagawa
Ngày tuyển: 23/03/2020

Xem thêm..
IMG_6950

Tuyển kỹ sư đi nhật…

Xem thêm